МИСИЯ

Цел на GABROVO.biz е да изгради и предложи на своите посетители максимално пълен каталог на фирмите и бизнес средата в Област Габрово.
Всеки може да обогатява каталога, като публикува информация след одобрение от Администратор на GABROVO.biz


ВКЛЮЧВАНЕ В КАТАЛОГА ЗА ОБЛАСТ ГАБРОВО

За да добавите "Запис", влезте в Бизнес каталога, изберете най-подходящата категория и щракнете на "Добави Запис" в дясната част на страницата.
Попълнете полетата (най-малко задължителните).
По избор, може да локализирате местоположението върху карта.
Има възможност за добавяне до 10 изображения, с размер не по-голям от 200 KB всяко.
Подаване на заявката завършва с натискане на бутона "Въведи".
След одобрение от Администратор, предложеният от Вас "Запис", ще бъде видим и активен!


Предложения за "Запис", НЕ свързани с темата "Бизнес каталог за Област Габрово", ще бъдат изтривани!
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Общите условия определят взаимоотношенията между:
ПОСЕТИТЕЛИТЕ и сайтът GABROVO.biz

Сайтът GABROVO.biz се администрира от инж. Веселин Стефанов (наричан по-долу „Администратор”), за контакти: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., +359887644350, гр. Габрово, ул. "Райчо Каролев" 1.

"ПОСЕТИТЕЛ" е лице намиращо се на сайта GABROVO.biz, който има възможност да публикува информация в каталога на GABROVO.biz

ПОСЕТИТЕЛЯТ се съгласява с Общите условия, с всяко отваряне на страница от GABROVO.biz


При добавяне на информация в каталога на САЙТА, ПОСЕТИТЕЛЯТ се съгласява с Общите условия за използване на сайта GABROVO.biz.

* GABROVO.biz и Администратора не носят отговорност за съдържанието на публикуваната информация от ПОСЕТИТЕЛИТЕ на сайта.
* GABROVO.biz и Администратора не носят отговорност относно услугите и тяхното функциониране.
* Администраторът има право да променя дизайна и променя, спира или добавя нови услуги на САЙТА без изрично предупреждение.
* Администраторът може да прекрати достъпа на ПОСЕТИТЕЛЯ до произволна част от услугите на САЙТЪТ или каквато и да е свързана услуга по всяко време без да посочва причини, със или без предизвестие и по свое усмотрение.
* GABROVO.biz и Администратора не поемат отговорност относно съдържанието на рекламите, които показва на ПОСЕТИТЕЛИТЕ под каквато и форма да са те.
* GABROVO.biz и Администратора не носят отговорност за щети възникнали заради невъзможност да се използва част или цялата система поради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това.
* GABROVO.biz и Администратора не носят отговорност за действията на ПОСЕТИТЕЛИТЕ му дори те да са използвали услугите на САЙТА по позволен или непозволен според Общите условия начин.
* GABROVO.biz и Администратора имат право да събират, съхраняват, обработват и използват данни публикувани от ПОСЕТИТЕЛИТЕ, за целите на отстраняване на възникнали проблеми в компютърните системи и за целите на рекламата.


ПУБЛИКУВАНЕ В GABROVO.biz


* Ползването на GABROVO.biz и публикуването в него е доброволно.
* Посетителят е длъжен да извърши заявката за публикация лично. Във всички случаи, спрямо Администратора се счита, че заявката за публикация е извършена лично.
* Със заявяването за публикация (след попълването на формуляра за добавяне в каталога), се счита, че потребителят е изразил съгласие за обработка на публикуваните от него данни.
* При непредоставяне на изискваните във формуляра данни, Администратора отказва публикация.

Недобросъвестно посочване на дани е налице и в следните случаи:
1. посочване на данни, които не отговарят на действителния статус, за който се отнасят;
2. посочване на чужди данни, в това число и представяне под чужда самоличност;

* Администратора има право да откаже регистрация, когато има данни или може да направи предположение, че посочените данни са неверни.
* Администратора не носи отговорност и не дължи обезщетение, когато данни са използвани от трета страна, независимо дали е дало или не съгласие за това.

Публикуваните данни могат да се обработват за (със следните цели):
1. предоставяне за ползване на предлаганите услуги в сайта;
2. приспособяване на предлаганите услуги с оглед интересите на посетителите;
3. покана за участие на посетителите в мероприятия, организирани от Администратора;
4. статистически цели;
5. постигане на други незабранени от закона цели.

* Посетителят е длъжен да попълни зададеният формуляр добросъвестно.
След получаването на завката за публикуване, Администраторът обработва данните. Същият има право да откаже на посетителят заявеното публикуване, в случай, че друг посетител вече е посочил идентични данни (изцяло или отчасти).
Посетителят носи отговорност за всяко негово действие или бездействие, произтичащо от публикуваната от него информация.

 

ПОЛЗВАНЕ НА GABROVO.biz


* Посетителят се задължава при ползване на услугите да не публикува информация или да не обективира под каквато и да е форма и начин изявления, съдържащи:
1. национална, религиозна, политическа, расова, етническа нетърпимост;
2. обида и/или клевета срещу кое да е лице;
3. заплаха за живота и неприкосновеността на личността;
4. призоваване към извършване на престъпление;
5. призоваване за насилствена промяна на установения ред на държавно управление;
6. рекламно послание с комерсиална цел;
7. класифицирана или друга защитена информация;
8. предложение за сключване на търговски сделки;
9. информация относно личния живот на трети лица;
10. порнография и/или имащо педофилска насоченост;
11. СПАМ
12. каквото и да е информация, противоречаща на закона, правилата на морала и добрите нрави;
При неизпълнение на задължението по предходната алинея Администраторът има право незабавно да преустанови достъпа до тази публикация и/или изявление, както и да прекрати временно или постоянно достъпа на посетителят до услугите.
Администраторът не носи отговорност към посетителите за публикациите и/или изявленията в сайта на всеки един посетител.

* При заявката за публикация, посетителят е длъжен да не представя снимков или друг визуализиращ материал:
1. върху който не притежава авторски права или право за използването им;
2. с порнографско и/или педофилско съдържание;
3. съдържащ сцени на насилие;
4. призоваващ към национална, религиозна, политическа, расова, етническа нетърпимост;
5. накърняващ личността на кое да е лице;
6. с рекламно съдържание;
7. противоречащ на закона, правилата на морала и добрите нрави.

При неизпълнение на задължението по предходната алинея Администраторът има право незабавно да преустанови достъпа до това изявление, както и да прекрати временно или постоянно достъпа на посетителя до услугите.
Администраторът не носи отговорност към посетителите за изявленията на всеки един посетител, както и за публикуванато от тях информация на сайта.

* Посетителят има право да информира Администратора, в случай, че друг посетител извършва действия, нарушаващи настоящите Общи условия.


ПРАВОМОЩИЯ НА АДМИНИСТРАТОРА НА GABROVO.biz


* Администратора има право:
1. по всяко време да измени, допълни, прекрати ползването на услуги, елемент от тях, съдържанието на сайта в цялост или отделна негова част. Това право може да упражни и без предупреждение;
2. да ограничи или преустанови достъпа до съдържанието на сайта или до услуги за всички посетители или за някой от тях. Това право може да упражни и без предупреждение;
3. да изтрие, премести или редактира съдържанието на информация, която противоречи на Общите условия; Това право може да упражни и без предупреждение. Критериите за противоречие се определят от Администратора самостоятелно. Това право не се вменява като задължение на Администратора;
4. да прекрати или ограничи достъпа на посетител, който нарушава Общите условия;
При осъществяване на правата по предходната алинея Администраторът не носи отговорност спрямо посетителите.

* Администраторът има право да запазва информация, публикувани на страниците на сайта. Това право не се вменява като задължение на Администратора;

* Администраторът на GABROVO.biz не носи отговорност:
1. в случай, че предоставяните услуги са засегнати от компютърни вируси или от програми и мрежи, затрудняващи или преустановяващи нормалното функциониране на на компютърните конфигурации и/или програми на посетителя;
2. за съдържанието на публикуваната от посетителите информация, в това число за достоверността на личните данни;
3. в случайте, когато публикуваната от посетителите информация, нарушава права на трети лица;
4. за вреди върху компютърните конфигурации, компютърните програми или комуникационните средства, в това число и за загуба на данни, които са произтекли при търсене, зареждане, ползване на сайта и услугите;
5. за поведението на посетителите при ползването на сайта.

НАПРАВЕТЕ VIP ВАШИЯТ ЗАПИС ЧРЕЗ SMS
QR Code

Посетете "Габрово - Бизнес каталог" и във Facebook

Нагоре